ਅਮਰੀਕਾ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ, ਯੂਰਪੀ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ

ਮੀਟੋਨੋਲੋਨ ਪਾਊਡਰ, ਜਾਂ ਮੈਟਨੋਲੋਨ, ਨੂੰ ਮੈਥਲਲੈਂਡਰੋਸਟੈਨੋਲੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਐਨਾਬੋਲਿਕ-ਐਂਡਰੌਜੀਨਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ (ਏਏਐਸ) ਅਤੇ ਡਾਈਹੈਡਰੋਟੈਸਟਰੋਸਟੋਨ (ਡੀ ਐਚ ਟੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੀਟੋਨੋਲੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਏਐਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਟਰ ਪ੍ਰਰੋਡੁੱਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੌਰੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੈਟੇਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਟੋਲੋਲੋਨ ਐਂਨਟੇਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਾਰੇ 2 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ

 • ਜੀਵੀਏ ਕੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
  • ਮੂਲ ਲੜੀਬੱਧ
  • ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
  • ਔਸਤ ਰੇਟਿੰਗ ਕੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
  • ਜੀਵੀਏ ਕੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
  • ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ: ਉੱਚ ਦੀ ਘੱਟ
  • ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ: ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ
 • 8 ਉਤਪਾਦ ਦਿਖਾਓ
  • 8 ਉਤਪਾਦ ਦਿਖਾਓ
  • 16 ਉਤਪਾਦ ਦਿਖਾਓ
  • 24 ਉਤਪਾਦ ਦਿਖਾਓ