ਬਲੇਡਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੀਨੇਟ ਐਕਸਗੇਸਿਲੈਨੇਟਸ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਇਮਪੀਜ਼ਿਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਗਾਰਸੀਨੀਆ ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼

1 ਸਮੂਪੀਓਈਜ਼ (ਬੌਲਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ) ਕੀ ਹੈ
2 ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
3 ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਾਈਲੀਨੇਟ) ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ
4 ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ) ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ
5 8 ਸਮੂਪਾਇਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅਨਡਸੀਲੇਨੇਟ) ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ
6 ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ) ਘਰੇਲੂਬ੍ਰਯੂ ਪਕਵਾਨਾ
7 ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀੇਟੇਟ ਅਤੇ ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ
8 ਬੋਡੇਨੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ?

ਸਮੂਪੀਓਈਜ਼ (ਬੌਲਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ) ਕੀ ਹੈ ਅਜ਼ਰਾ

ਸਮਰੂਪ(ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ) ਟੈਸਟੋਸਟੈਰਨ ਐਨਾਬੋਲਿਕ-ਐਂਡਰੋਜਨ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ (AAS) ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸਐਕਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬੋਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ, ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸਟਾਂ

ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੇ, ਸ਼ਿਵਵਾਦ ਸਿਰਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1950 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵੀ ਦਰਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਟੀਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ.

ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿਰ ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਬੁਲਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਟੀਰੌਇਡ ਪੈਕ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਦਸੂਰਤ ਦਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਇਹ 1970 ਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਡ-ਇਕ, ਬੋਲਡੋਜੈਕ, ਬੋਲੇਡਨ, ਬੋਡੇਬੀੋਲਿਨ, ਐਵੀਗਾਨ ਅਤੇ ਈਵਿਡੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਜ਼ਰਾ

ਸਮਰੂਪ Vs Deca

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Deca ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ. ਦੋਨੋ ਸਟੀਰੌਇਡ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਹਨ. ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਪੋਸਟ ਚਿਕਸੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ.

ਪੀਸੀਟੀ ਲਈ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਨੌਵਲੈੱਡਕਸ, Clomid, ਅਤੇ ਅਰਮੀਡੀਕਸ. ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਕਵੀਪੋਇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਡੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਮਰੂਪ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਬੋਲਲੇਨੋਨ ਅਨਡ ਸਾਈਨਲੇਨਟ ਸਾਈਡ ਇਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਕਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਮਕਾਲੀਨ ਐਰੋਜਨਿਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਕਾ ਅਕਸਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਗਾਇਨੇਕੋਮਸਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਡਿਕਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਕਸਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੱਟਣ ਲਈ boldenone ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਰੂਪ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਿਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ. ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਕੀਓ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸਮਰੂਪ Vs ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ

ਜਦੋਂ ਪੁੰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ ਟੇਸਟ ਟੋਸਟਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਵੱਡੇ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰੱਖੋ

ਨਾਈਟਰੋਜੋਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

 • ਗਲੋਕੁਕੋਕਟੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਓ

ਗਲੋਕੁਕੋਕਟੋਨਾਈਡਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਐਨੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸੋਸਟੋਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ metabolism ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਗਲੋਕੁਕੋਕਟੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

 • IGF-1 ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਧਾਓ

ਇੰਸੁਲਿਨ-ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੋਥ ਫੈਕਟਰ 1 (IGF-1) ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਛੋਡ਼ਨਾ IGF- 1 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 • ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਹਨ. ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬਿਹਤਰ ਟਿਸ਼ੂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ; ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ.


ਬਲੇਡਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੀਨੇਟ ਐਕਸਗੇਸਿਲੈਨੇਟਸ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਇਮਪੀਜ਼ਿਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਾਈਲੀਨੇਟ) ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਜ਼ਰਾ

ਬੋਲਡਨੌਨ undecylenate ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵs ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ

 • ਬੁਲਿੰਗ

ਜਿਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਊਡ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ.

ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਦੀ undecylenate ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਡੈਨੌਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨਾਲ ਬਦਸੂਰਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬੋਡੇਨੋਨ ਬਨਾਮ ਡੇਕਾ ਡਰਬੋਲਿਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਨਾਡੋਲ, ਬੋਲਡੈਨਔਨ ਨਤੀਜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ.

 • ਭੁੱਖ ਵਧਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਕੈਲੋਰੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸਹੀ boldenone undecylenate ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਭੁੱਖ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਥਲੀਟ ਜੋ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੋਲਡੈਨੋਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ.

 • ਤਾਕਤ

ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ.

ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫਸੇਸਨ ਮਾਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ.

 • ਕੱਟਣਾ

ਕੱਟਣਾ ਬੌਡੀਡੇਨੋਨ ਦੇ ਬੱਡ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਟੀਰਾਇਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੇਡੋਨੋਨ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ.

ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਲੋਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਕ ਕੈਲੋਰੀ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ estrogenic side effects ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ) ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਜ਼ਰਾ

ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੌਲਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ) ਸਾਈਕਲ

ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਪਰੀਤਤਾ ਵਿਚ ਫੁਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੇਰਾਇਡਜ਼. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੀਰੌਇਡ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭੰਡਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੱਕਰ- ​​ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਬੀਓਪੋਇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 300mg ਸਮੂਚੇ ਨਾਲ 500-400mg ਦਾ ਟੈਸਟੋਥੋਰਨ ਅਨੰਤੇਟ / ਸਾਈਪੋਨੈਟ ਲੈ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ; ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ Dianabol ਲਗਭਗ ਇਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 25mg ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ. ਸਮਰੂਪ ਲਈ, ਖੁਰਾਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਨਜ XXX-400mg ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ.
 • ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਵਲ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ ਨੂੰ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਫਤੇ 600mg ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਵੇ. ਟਰੇਨਬੋਲੋਨ ਐਂਨਥੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ 400mg ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਾਜ਼ਸ਼ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ;

ਇੱਕ bulking ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ;

 • ਡਿਆਆਨੌਬੋਲ- 30mg ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 8 ਤੱਕ ਲਈ
 • Equipoise- 600mg ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 12 ਤੱਕ ਲਈ.

ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਬੋਲਡੇਨੋਨ:

 • Winstrol-35mg ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 8
 • Equipoise- 500mg ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 12 ਤੱਕ ਲਈ

ਇੱਕ ਆਮ ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ;

ਜੋੜ ਮਾਤਰਾ ਮਿਆਦ
ਸਮਰੂਪ 400mg / ਹਫ਼ਤੇ 15 ਹਫ਼ਤੇ
ਟੇਸਟੋਸਟੇਰਨ ਐਂਨਟੇਟ 500mg / ਹਫ਼ਤੇ 15weeks

ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ;

ਹਫਤੇ Turinabol ਸਮਰੂਪ ਟੇਸਟੋਸਟੇਰੋਨ cypionate Nolvadex
1 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50mg 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
2 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50mg 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
3 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50mg 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
4 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50mg 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
5 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50mg 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
6 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50mg 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
7 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
8 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
9 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
10 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
11 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
12 400mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
13 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20mg
14 500mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20mg
15 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20mg
16 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20mg
17 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20mg
18 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20mg
19 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20mg
20 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20mg

ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ) ਡੋਜ

ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕੋ.

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ ਡੋਜ਼ੇਜ 200-400 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, 400mg ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ. ਕੁਝ 600mg ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਪਟੁਇਜ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹਨ.

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ / ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਬਾਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ ਡੋਸੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ 50mg ਹੈ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ, ਵਾਇਰਲਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ 75-100mg ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 50mg ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਨਾਲ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੈ.


ਬਲੇਡਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੀਨੇਟ ਐਕਸਗੇਸਿਲੈਨੇਟਸ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਇਮਪੀਜ਼ਿਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

8 ਸਮਰੂਪ (ਬੌਲਡੇਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ) ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ'll ਬਚਣ ਲਈ ਅਜ਼ਰਾ

ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੀਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੇਡਨੋਨ ਅੰਡੇਸੀਲੇਨੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੋਲਡਨੋਨ ਬਨਾਮ ਡੇਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੇਸਟ ਟੋਸਟਨ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ.

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਜਣਾ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀਆਂ, ਅਸਧਾਰਨ, ਦੁਖਦੀ ਜੀਭ, ਮਤਲੀ, ਅਜੀਬ ਭਾਰ, ਗਲਾਊ ਜੀਭ, ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਰੇਟ / ਕਾਲੇ / ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟੱਟੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ

ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ ਦਮਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ ਦਮਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟੈਸਟੋਸਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਪੁਰਸ਼ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਟੈਸਟੋਸਟਰੀਨ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟੋਸਟ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ estradiol ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਿਆ.

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰਮ ਲੇਪਟੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਹਨ. ਪਹਿਲੇ ਟੇਕੇਸਟੋਸਟੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਮਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ

ਸਮਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ SEX ਜੀਵਨ ਟੈੱਸੋਸਟੋਰਨ ਦਮਨ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਗਾਇਨੋਕੋਮੈਸਟਿਆ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਂਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੁੰਘੜੇ ਹੋਏ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੇਲ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਚਮੜੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਐਂਡਰੌਜੀਨਿਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਹਨ, ਬੋਡੇਨੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਰ ਫੈਂਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਣਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚਮੜੀ ਆਦਿ

ਸਟੀਵਿਓਈਜ਼ ਚਮੜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੁਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣਾ ਵਰਤਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਢਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਤੇਰੇਜਨਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਮਰੂਪ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਰੂਪ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੀਰੌਇਡ ਆਂਡਰੇਜਨਿਕ ਹੈ

ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯਰੁੰਯਦ (ਗੁਰਦੇ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ. ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ, ਮੈਡੀਸਨ-ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੇਸ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਰਥਾ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵਿਚ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਮਲੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਹੋਰ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਟੀਵਓਇਜ਼ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਐਂਡਰਿਓਜਿਨਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐੱਲ ਡੀ ਐੱਲ (ਚੰਗੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਲ ਡੀ ਐੱਲ (ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੌਲ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵੇਖੋ.

ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਸਮੂਭੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਗੰਜਾਪਨ

ਸਮੂਹਿਕ ਨਰ ਪੈਟਰਨ ਗੰਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸਨ.

ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੇਨੇਟ) ਘਰੇਲੂਬ੍ਰਯੂ ਪਕਵਾਨਾ ਅਜ਼ਰਾ

ਸਟਰੋਇਡ ਤਰਲ ਲਈ ਬੁਲੇਡੋਨੋਨ ਅੰਡਰਿਸਲੀਨੇਟ ਰਿਸੀਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ

XQ300gg / ਮਿ.ਲੀ. ਲਈ 100ml ਲਈ ਰਾਈਜ਼

 • ਗ੍ਰੇਪਸੀਡ ਤੇਲ 62.5ml
 • ਬੈਂਂਜੀਲ ਬੇਨਜੋਏਟ 10ml (10%)
 • ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ 2ml (2%)
 • ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੀਨੈਟ 30g (25.5ml)

ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀੇਟੇਟ ਅਤੇ ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ ਅਜ਼ਰਾ

ਬੋਡੇਨੋਨ cypionate undecylenate ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਏਸਟਰ ਹੈ ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਡਨੋਨ cypionate ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੋਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟੇਟ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੋਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੋਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ ਡੋਸੇਜ਼ 100-150mg ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਲੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ.

ਬੋਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੀਨੀਟ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨੂੰ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੋਟ ਅਤੇ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ-ਅਪਰਿੰਗ ਕਾਬਲੀਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਐਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਲਾਭ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ' ਤੇ. ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀੇਟੇਟ ਖੁਰਾਕ 400-800mg ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਹੋਮਬ੍ਰਿਊ ਪਕਾਉਣ (ਸੂਚੀ)

ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਵਿਅੰਜਨ;

 • ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਐਕਸਗੇਟ 100mg / ml
 • 100ml @ 100mg / ਮਿ.ਲੀ.
 • 18% ਬੇਂਜਾਈਲ ਬੈਂਜੋਜੋਟ 18ml
 • 2% ਬੇਂਜਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ 2ml
 • 100g ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਪਾਊਡਰ 80ml

ਬੋਡੇਨੇੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ ਘਰੇਲੂਬ੍ਰਿਊ ਵਿਅੰਜਨ (ਸੂਚੀ)

ਬੌਲਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੇਟ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਬੋਲਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ 200mg / ਮਿ.ਲੀ.
 • 50ml ਬੋਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੈਟ 200mg / ml
 • 11ml ਬੇਂਜਾਈਲ ਬੈਂਜੋਤ
 • 1ml ਬੇਂਜ਼ਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ
 • 15ml ਐਥੀਅਲ ਓਲੇਟ
 • 15ml ਗ੍ਰੇਪਸੀਡ ਤੇਲ

ਬੋਡੇਨੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ? ਅਜ਼ਰਾ

ਬੌਡੀਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ. ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੇਰਾਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ.

ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੇਨੋਨ ਐਸੀਟੇਟ ਵਿਅੰਜਨ, ਬੋਡੇਨੋਨ ਸਾਈਪੋਨੇਟ ਹੋਮਬ੍ਰੂ, ਬੱਲਡੈਨੋਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਰਾਮ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਭੌਤਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਬੋਡੇਨੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਲੇਨੋਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

The ਵਿਕਰੀ ਲਈ Boldenone ਅਸਧਾਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ. ਆਸਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ. ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੋਲਡਨੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜੀਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ.

ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਹਵਾਲੇ

 1. ਸਮੂਪੋਜ਼ (ਬੋਡੇਨੋਨ ਅੰਡਰਸੀਲੀਨੇਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ) ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਲੇਟਨ, ਸਫ਼ਾ 1-9
 2. ਸਟਰੋਇਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਹਿਊਜ ਐੱਲ. ਜੇ. ਮਕਿਨ, ਡੀ.ਬੀ. ਗੋਵਰ, ਪੰਨਾ 815-823 ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ
 3. ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਗੈਰ-ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਵੈਟਨਰੀ ਡਰੱਗ ਰਿਸਿਡਜ਼ ਇਨ ਫੂਡ, ਜੈੱਕਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ. ਕੇ, ਜੇਮਜ਼ ਡੀ. ਮੈਕਨੀਲ ਜਿਆਨ ਵੈਂਗ, ਸਫ਼ਾ 193
5 ਪਸੰਦ
44235 ਦ੍ਰਿਸ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

Comments ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.