ਅਮਰੀਕਾ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ, ਯੂਰਪੀ ਘਰੇਲੂ ਡਲਿਵਰੀ
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਗੇਬਲਿਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

1. ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ (148553-50-8) ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੀਰੀਕਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਐਂਟੀ-ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਕੋਨਵੁਲਸੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਰੱਗ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ […]

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਟੀਰੌਇਡ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਹੈ

ਏਸਰਾ ਬਲੌਗ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ 1. ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਕੀ ਹੈ? 2. ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ. ਪ੍ਰੀਮੋਬੋਲਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ 4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਪ੍ਰੀਮੋਬੋਲਨ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 5. 6 ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੋਨ. ਸਟੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਬਾਲਨ 7. ਔਰਤਾਂ ਲਈ XrimX ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ. ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ 8. ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਕੱਚਾ ਪਾਊਡਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ? (ਮੀਨੋਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ) ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਕੱਚਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀਡੀਓ | (ਮੀਨੋਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ) ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਕੱਚਾ ਪਾਊਡਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੱਖਰ: ਨਾਮ: ਮੀਥੇਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ / ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ [...]

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਾਇਮੋ (ਮੀਨੋਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ: ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਪਾਊਡਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਮਯੂਨ ਬੂਸਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਟੀਰੌਇਡ ਜਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਦਰੋਲ ਜਾਂ ਡੇਕਾ ਡਰੌਬੋਲਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ [...]

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੀਬੋਲਾਨ (ਮੀਥੇਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ) ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੀਬੋਲਾਨ (ਮੀਥੇਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ) ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ (ਮੀਨੋਨੋਲੋਨ ਐਸੀਟੇਟ) ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਇਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਮੌਖਿਕ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰਾਇਡਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਪ੍ਰਾਇਮਬੋਲਨ ਡੈਪੋ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ [...]

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ